Přihlášení

Vyplňte prosím emailovou adresu.
Vyplňte prosím heslo.

Zapomněli jste heslo?

Dovolujeme si Vás upozornit, že internetové stránky, na něž se chystáte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti. Internetové stránky https://kyntheum.lekarovo.cz/ jsou určeny pouze odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky a osobám oprávněným vydávat humánní léčivé přípravky.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informačních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informační sdělení správcem nadále zasílány. Souhlas je udělen maximálně na dobu 5 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Společnost TME solutions s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.